• חשבונית מרכזת חתומה דיגיטלית.
  • דוחות מפורטים ומרכזים עבור כל התדלוקים שבוצעו.
  • ממשקים לתוכנות ניהול ציי רכב (נצר, מירקם ועוד).
  • אתר לניהול ציי רכב כולל חסימה,  שחרור והזמנת אמצעי תדלוק ועוד.
  • צפייה בתדלוקים Online באתר רזגל.
  • למעלה מ- 170 תחנות שטיפה (הסדר שטיפומט) בפריסה ארצית.