תחנות תדלוק (כולל כביש 6)
0+
תחנות שירות - התקנה מהירה
0+
תחנות שטיפה בהסדר
0