יותר נוח לעובדים-יותר גמישות לחברה!

החל מ 01.2019 הותקנו בכל תחנות הדלק עמדות תדלוק דלק אוניברסלי.
אנו מכירים את הדלקן המותקן בכלי רכב ממקום עבודה, המאפשרים לבצע תדלוק בחברת דלק כזאת או אחרת.
דלקן אוניברסלי הוא התקן המאפשר לבצע תדלוק בכל תחנה שבה קיימת עמדת דלקן אוניברסלי, מבלי הגבלה לחברה אחת. במילים אחרות – הדלקן האוניברסלי עובד גם בתחנות דור אלון, סונול, TEN ואחרות.
הדלקן הוא מערכת המותקנת בכלי הרכב והמאפשרת לבצע תדלוק אוטומטי, ללא חיוב בזמן התדלוק. פירוט החיובים והחיוב בפועל מבוצעים באופן מרוכז, באופן תקופתי.
באמצעות הוראת קבע בנקאית בתאריך החיוב שנקבע ללקוח.

את דלקן רזגל ניתן להתקין בלמעלה מ-65 תחנות שירות בפריסה ארצית.
שירות התקנה VIP בבית הלקוח / עסק (אופציונלי)